அண்மைய செய்திகள்

recent
-

மன்னார் மாவட்ட உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தொடர்பான முழு விபரம்

மன்னார் மாவட்ட உள்ளூர் அதிகார சபைகள் 

1.மன்னார் நகரசபை 
2.மன்னார் பிரதேச சபை 
3.நானாட்டான் பிரதேச சபை 
4.முசலி பிரதேச சபை 
5.மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபை 
---------------------------------------------------------------------

💅மன்னார் நகர சபை வட்டாரங்கள் 

1.எழுந்தூர் 
2.சாவற்கட்டு 
3.சவுத்பார் 
4.பனங்கட்டுக்கொட்டு 
5.பெற்றா 
6.உப்புக்குளம் 
7.பள்ளிமுனை 
---------------------------------------------------------------------
💅மன்னார் பிரதேச சபை வட்டாரங்கள் 

1.தலைமன்னார் 
2.தலைமன்னார் பியர் கிழக்கு 
3.துள்ளுகுடியிருப்பு 
4.பேசாலை
5.பேசாலை தெற்கு 
6.சிறுத்தோப்பு 
7.புதுக்குடியிருப்பு 
8.எருக்கலம்பிட்டி 
9.தாழ்வுபாடு 
10.தாராபுரம் 
11.உயிலங்குளம் 
---------------------------------------------------------------------------
💅நானாட்டான் பிரதேச சபை வட்டாரங்கள் 

1.வங்காலை வடக்கு 
2.வங்காலை 
3.நானாட்டான் 
4.வாழ்க்கைப் பெற்றான் கண்டல் 
5.இலகடிப்பிட்டி 
6.முருங்கன் 
7.கற் கிடந்த குளம் 
8.கட்டையடம்பன் 
--------------------------------------------------------------------  
💅முசலி  பிரதேச சபை வட்டாரங்கள் 

1.அரிப்பு மேற்கு 
2.அரிப்பு கிழக்கு 
3.பண்டார வெளி 
4.புதுவெளி
5.சிலாவத்துறை 
6.அகத்தி முறிப்பு கூளாங்குளம் 
7.பொற்கேணி  
8.மருதமடு வேப்பங்குளம் 
9.கொண்டச்சி 
10.பாலைக்குழி
 -------------------------------------------------------------------------------
💅மாந்தை மேற்கு பிரதேச சபை வட்டாரங்கள் 

1.வெள்ளாங்குளம் 
2.இலுப்பைக்கடவை 
3.பெரிய மடு 
4.விடத்தல்தீவு 
5.நெடுங்கண்டல் 
6.ஆட்காட்டிவெளி 
7.அடம்பன் 
8.வட்டக்கண்டல் 
9.மடு 
10.இரனை இலுப்பைக்குளம் 
11.காக்கையன் குளம் 
-------------------------------------------------------------------------


மன்னார் மாவட்ட உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தொடர்பான முழு விபரம் 

மன்னார் மாவட்ட உள்ளூர் அதிகார சபைகள் தொடர்பான முழு விபரம் Reviewed by Author on February 15, 2023 Rating: 5

No comments:

Powered By New MANNAR, Designed by Theiveekan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.