அண்மைய செய்திகள்

recent
-
Showing posts with label Vimpam. Show all posts
Showing posts with label Vimpam. Show all posts
உயிர்மூச்சு உள்ள வரை தமிழுக்காக உழைத்த உன்னதரின் நினைவு தொகுப்பு நியூ மன்னார் விம்பம் ஊடாக..... Reviewed by Author on June 30, 2020 Rating: 5
இசைஞானி இளையராஜா சில இமாலயசாதனைகள்....! Reviewed by Author on April 22, 2020 Rating: 5
மனவலிமை இருந்தால் எதையும் சாதிக்கலாம்-சாதனைப்பெண் மாற்றுத்திறனாளி திருமதி நேசராசா சுகந்தினி Reviewed by Author on March 08, 2020 Rating: 5
கலை வளர்ப்பதையும் கலையையும் ஏழ்மையிலும் இழந்து விடாதே! செழுங்கலை வித்தகர் செ.செபஸ்ரியாம் பிள்ளை தேவநாதன் Reviewed by Author on February 29, 2020 Rating: 5
மன்னாரில் ஓவியக்கழகமும் ஓவியக்கலைக்கூடமும் உருவாக்கப்பட வேண்டும்-ஓவிய நுண்கலைமாணி பா.மேரி நிரூபா,BFA Reviewed by Author on January 27, 2020 Rating: 5
"பெண் முதலில் பெண்ணாக இருக்க வேண்டும்" செழுங்கலை வித்தகர் முருங்கன் ஜெயாபாலாஜி Reviewed by Author on January 01, 2020 Rating: 5
Powered By New MANNAR, Designed by Theiveekan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.