அண்மைய செய்திகள்

recent
-

குடமுருட்டி பாலத்தில் சுமார் 10 மில்.பெறுமதியான இரும்புகள் திருடப்பட்டமையால் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது

கிளி - குடமுருட்டி  பாலத்தில் சுமார் 10 மில்.பெறுமதியான இரும்புகள் திருடப்பட்டமையால் கனரக வாகனம் இவ் பாலத்தால் பயனிப்பது ஆபத்து என்பதால்
  கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது
குடமுருட்டி பாலத்தில் சுமார் 10 மில்.பெறுமதியான இரும்புகள் திருடப்பட்டமையால் கனரக வாகனங்களின் போக்குவரத்து தடை செய்யப்பட்டுள்ளது Reviewed by Admin on May 20, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered By New MANNAR, Designed by Theiveekan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.