அண்மைய செய்திகள்

recent
-

-பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக செயற்படுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குவதற்கு நிச்சயமாக நாங்கள் முயற்சி செய்வோம்

https://www.youtube.com/watch?v=M_vcUZwdqPA
-பாராளுமன்றத்தில் தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக செயற்படுகின்ற ஒரு சந்தர்ப்பத்தை உருவாக்குவதற்கு நிச்சயமாக நாங்கள் முயற்சி செய்வோம் Reviewed by Author on August 08, 2020 Rating: 5

No comments:

Powered By New MANNAR, Designed by Theiveekan

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.